Sơ Cấp Cứu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Khóa học sơ cấp cứu sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện việc sơ cứu cho nạn nhân bị bệnh hoặc bị thương cho đến khi có sự trợ giúp y tế chuyên nghiệp. Khóa học sẽ giúp bạn khả năng nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng cơ bản của người bị thương hoặc bị bệnh và sau đó cung cấp phương pháp điều trị và hỗ trợ phù hợp. 

Khóa học của chúng tôi được điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế của Royal Lifesaving Australia

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Đăng kí

Các khoá học khác