Sứ mệnh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Doanh nghiệp xã hội là một tổ chức lợi nhuận được thành lập cho các đối tượng sau:

– Đào tạo dành cho người lớn, trẻ em và hỗ trợ các hoạt động NGO cùng với các sản phẩm và dịch vụ cấp cao hơn.
– Thị trường mà Swim Vietnam SE sẽ hướng tới bao gồm các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực: khách sạn – nhà hàng, trường học…
Khuyến khích việc dạy, huấn luyện  bơi lội, an toàn dưới nước và các kỹ năng cứu hộ. Tuyên truyền cho tất cả mọi người về việc tạo một môi trường giáo dục về phòng chống đuối nước và duy trì các cơ sở bơi lội. Thúc đẩy học bơi, an toàn nước, kỹ năng cấp cứu và cứu hộ. 

Cung cấp cho một đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, các giáo viên có đủ điều kiện tham gia dạy bơi, trang bị kiến thức an toàn dưới nước, cứu hộ và  kỹ năng sơ cấp cứu ở Việt Nam.

Cam kết giữ 100% lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp xã hội (nếu có) để tiếp tục phục vụ mục đích ngăn ngừa và giảm đuối nước trong cộng đồng.

Các thông tin khác