Trẻ em HeadStart học bơi cùng Aquatic Traning Shool – Swim Vietnam

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mùa hè đã đến, các em nhỏ đến từ trường HeadStart đang học bơi cùng với Swim Vietnam.

Trẻ em, từ 4 đến 6 tuổi được dạy các kỹ năng cơ bản về bơi lội và an toàn dưới nước trong các bài học để dạy chúng sống sót dưới nước.

Các lớp học cũng dạy cho trẻ  làm quen với nước và hướng dẫn chúng các kỹ năng bơi lội. Giáo viên và trẻ em cùng vui chơi và học tập trong một môi trường an toàn.

Tin tức khác